Fasaderenhold forlenger byggets levetid og reduserer vedlikeholdskostnader – Sintef anbefaler minst èn utvendig husvask pr. år. Høy eller lav bygning, liten eller stor jobb – vi kommer gjerne på befaring og gir et uforpliktende tilbud.

  • Fjerning av svertesopp
  • Fasadevask
  • Husvask
  • Kraftvask